VIDE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biedrība „C.ALBULA”

Rekvizīti

Reģistrācijas numurs: 50008159001
Adrese: Brīvības iela 9, Alūksne, LV-4301
Banka: AS SEB banka
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV84UNLA0050016329968

Dibināšanas datums
22.04.2010

Darbības teritorija
Alūksnes novads

Darbības virzieni
Vide, sports, izglītība, labdarība

Ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss

Kontakti
Jānis Skulte
Tālrunis: +371 29276883
Mājas lapa: www.calbula.lv

Galvenās aktivitātes
Biedrība dibināta ar mērķi popularizēt zivju resursiem draudzīgu attieksmi, rūpēties par vides saglabāšanu un aizsardzību. Biedrība savu mērķus realizē caur izglītojošu makšķerēšanas nometņu organizēšanu, piedaloties dažādos vides saglabāšanas pasākumos, kā arī popularizē makšķerēšanas sportu organizējot makšķerēšanas sacensības. Izveidojām un atbalstām Alūksnes novada zemledus makšķerēšanas komandu dalībai Latvijas čempionātā.