ALŪKSNES NOVADA SABIEDRĪBAS CENTRS

Alūksnes novada Sabiedrības centrs (ANSC) ir ēka, ko Alūksnes novada pašvaldība nodevusi biedrībai „Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”, lai tā uzturētu iespēju novada biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskām organizācijām, arodbiedrībām, neformālajām iedzīvotāju grupām un aktīvajiem iedzīvotājiem pulcēties, mācīties un līdzdarboties sabiedriskajā dzīvē.


ANSC pastāvīgi darbojas 6 organizācijas

Biedrība „Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs


Nodibinājums „Alūksnes un Apes novada fonds”

Biedrība „Alūksnes Invalīdu biedrība”


Alūksnes pilsētas pensionāru Biedrība "SUDRABS"Alūksnes un Apes novada politiski represēto klubs „Sarma”

Biedrība „Latvijas Astmas un alerģijas biedrība” Alūksnes nodaļa


Uz aktivitātēm pulcējas vairāk nekā 40 NVO un dažādas sabiedrības grupas.