SPORTS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biedrība “Ūdens motosporta klubs NordOst”

Rekvizīti
Reģistrācijas numurs: 50008093551
Adrese: Rūpniecības iela 4b, Alūksne, Alūksnes novads, LV 4301
Banka: AS SEB banka
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV14UNLA0050019717013

Dibināšanas datums
11.07.2005.

Darbības teritorija
Alūksne

Darbības virzieni
Sports

Ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss

Kontakti
Armands Musts
Tālrunis: +371 26321210
E-pasts: nordost2005@inbox.lv

Galvenās aktivitātes
Organizē ūdens sporta sacensības, iesaista savā sastāvā ūdens sporta atbalstītājus,
rūpējas par ūdens sporta vēstures izpēti un publicēšanu, organizē ūdens motosporta
sportistu, mehāniķu, treneru un tiesnešu sagatavošanu, organizē un veic bērnu un
jauniešu apmācību par drošu atrašanos uz ūdens. Izveido ūdens motosporta komandu
dalībai Latvijas ūdens motosporta klubu čempionātam un rekomendē sportistu dalību Latvijas izlases sastāvā, dalībai Eiropas un Pasaules čempionātos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biedrība Hokeja klubs "Ape"

Rekvizīti
Reģistrācijas numurs: 40008092075
Adrese: Ape, Stacijas iela 25, Apes novads, LV-4337,

Dibināšanas datums
13.06.2005.

Darbības teritorija
Ape, Apes un Alūksnes novads

Darbības virzieni
Izglītība, sports, veselības veicināšana, vide, pilsoniskā līdzdalība

Ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss

Kontakti
Andis Pops
Tālrunis: +371 29205691
E-pasts: andis.pops@inbox.lv

Galvenās aktivitātes
HK "APE" tika dibināta 2005.gadā ar mērķi- veicināt sporta attīstību lauku reģionos, tādejādi attīstot jauniešu un pieaugušo pilnvērtīgas, aktīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Organizācijai jau no 2005.gada ir arī Sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Organizācija ir realizējusi vairākus ELFLA LEADER projektus, Apes sporta materiālās bāzes pilnveidošanai, iegādājoties inventāru hokeja laukuma uzkopšanai un sacensību organizēšanai, kā arī inventāru galda tenisam un novusam, lielajam āra tenisam utt. Kā sadarbības partneris Apes novada domei bija arī EST- LAT pārrobežu sadarbības projektā "Sportboarder", kā rezultātā tika izveidota slidotava un organizētas apmācības un nometnes jauniešiem. Biedrība katru gadu organizē starptautiskās sacensības hokejā "Robežripa", regulāri atbalsta un/vai organizē sporta sacensības florbolā, hokejā, futbolā utt. gan jauniešiem, gan pieaugušajiem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Džudo klubs "Kurbads"

Rekvizīti
Reģistrācijas numurs: 40008068105
Juridiskā adrese: Merķeļa iela 5, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Reģistrēšanas datums
07.06.2002.

Darbības teritorija
Alūksne novads

Darbības virzieni
Sports

Kontakti
Aivars Mālnieks
E-pasts: amalnieks@hotmail.com

Biedrības mērķi
Apvienot visas ieinteresētās personas sporta un veselības attīstības nostiprināšanā, veicināt džudo un citu austrumu cīņu sporta attīstību.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alūksnes pilsētas riteņbraukšanas klubs "VELO"

Rekvizīti
Reģistrācijas numurs: 40008028051
Adrese: Merķeļa iela 14, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Reģistrēšanas datums
03.09.1996.

Darbības teritorija
Alūksne novads

Darbības virzieni
Sports

Kontakti
Guntis Kozilāns

Biedrības mērķi
Riteņbraukšanas tradīciju attīstīšana un popularizēšana; iedzīvotāju veselīgas atpūtas organizēšana, fizisko un garīgo darbaspēju atjaunošanai un paaugstināšanai; aktīva dzīves veida popularizēšana un veicināšana;demokrātijas un vispārcilvēcīgo vērtību ievērošana fiziskajā kultūrā un citās dzīves sfērās; brīvas, radošas darbības un profesionālās izaugsmes veicināšana, fiziskās audzināšanas un audzināšanas kultūras jomā; sadarbība ar Latvijas un ārvalstu klubiem, organizācijām, fiziskām un juridiskām personām.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alūksnes pauerliftinga biedrība "EVOLVE"

Rekvizīti
Reģistrācijas numurs: 40008276640
Adrese: Krišjāņa Barona iela 23, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Reģistrēšanas datums
15.05.2018.


Darbības teritorija
Alūksne novads

Darbības virzieni
Sports

Kontakti
Andris Naļimovs
Tālrunis: +371  22432636
Dace Sniķere Kļitko
Tālrunis: +371 29992221

Biedrības mērķi
Spēka sporta veidu popularizēšana un veselīga dzīvesveida veicināšana Alūksnes novadā, pauerliftinga popularizēšana un attīstīšana Latvijas teritorijā, kā arī pieredzes un zināšanu apmaiņas veicināšana sabiedrības un biedru vidū izdodot dažāda veida informatīvo materiālu; lietderīga un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju radīšana jaunatnei; jauniešu pašizaugsmes veicināšana; pozitīvo emociju vairošana cilvēkos; biedrībai nepieciešamo speciālistu sagatavošana un kvalificēšana; sadarboties ar Latvijas un starptautiskām organizācijām, kurām ir līdzīgi mērķi un uzdevumi; organizēt pasākumus un sacensības spēka trīscīņas, sportiskā gara un veselības uzlabošanas nolūkos; uzturēt un attīstīt, jauniešu un pieaugušo fizisko formu; mācību, sanāksmju, nometņu, semināru, plenēru organizēšana.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orientēšanās klubs "Alūksne"

Rekvizīti
Reģistrācijas numurs: 40008059032
Adrese: Lielā Ezera iela 24A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Reģistrēšanas datums
02.04.2001.


Darbības teritorija
Alūksne novads

Darbības virzieni
Sports

Kontakti
Tālrunis: +371 28353980

Biedrības mērķi
Apvienot orientēšanās un veselīga dzīves veida interesentus, lietderīga brīvā laika organizēšana, fizisko un garīgo spēju atjaunošanai.
Sekmēt un veicināt harmoniski attīstītu iedzīvotāju izaugsmi.