VĒSTURE

Biedrība „Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” dibināta 1998.gada 18.decembrī, kopā sanākot organizācijām: biedrība „Gaisiņš”, “Tautsaimnieku apvienība “Alta””, Alūksnes riteņbraukšanas klubs “Velo”,  biedrība "Alūksnes kultūras un izglītības centrs "Stili"", biedrība "Ulda Sedlenieka Tautas teātris "Slieksnis”" un Alūksnes dziedāšanas biedrība “Atzele”.

Alūksnes NVO atbalsta centrs ir viens no trim vecākajiem NVO atbalsta centriem Latvijas reģionos, kas veidots līdztekus līdzīgām organizācijām Liepājā un Daugavpilī pēc Rīgas NVO centra iniciatīvas. Turpmākajos gados bijām liecinieki vēl astoņu citu NVO centru veidošanai visā Latvijā.

Kopš 1999.gada sadarbībā ar pašvaldībām un citām reģiona organizācijām esam  īstenojuši izglītības, etniskās un sociālās integrācijas, kultūras, filantropijas aktivitātes un projektus, kas ir daudzkārt palielinājis sabiedrības līdzdalību un attīstījis vidi ilgtspējīgām un mērķtiecīgām aktivitātēm dzīves kvalitātes uzlabošanai reģionā.

Mēs vienmēr esam centušies būt atvērti jaunām tendencēm un idejām, tāpēc varam lepoties ar divu ASV Miera korpusa brīvprātīgo un vairāku Eiropas brīvprātīgo jauniešu uzņemšanu, iedzīvotāju forumu tradīcijas iedzīvināšanu, filantropijas aktivitātēm un citiem interesantiem projektiem kopš biedrības darbības sākuma.