IZGLĪTĪBA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nodibinājums “Malienas skolas fonds"

Rekvizīti
Reģistrācijas numurs: 40008050279
Adrese: Malienas pamatskola, Malienas pagasts, Alūksnes novads, LV-4359

Reģistrācijas datums
24.02.2006.

Darbības teritorija
Malienas pagasts, Alūksnes novads

Darbības virzieni
Izglītība

Galvenās aktivitātes
Sekmēt mērķtiecīgas labdarības attīstību Malienas pagastā, lai risinātu vietējās sabiedrības problēmas. Veicināt Malienas pamatskolas darbības sistēmas pilnveidošanu. Atbalstīt procesus, kas paaugstina izglītības, vides, kultūras un vispārējās vietējās attīstības iniciatīvas līmeni un apstākļus.

 .