IZGLĪTĪBA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nodibinājums “Malienas skolas fonds"

Rekvizīti
Reģistrācijas numurs: 40008050279
Adrese: Malienas pamatskola, Malienas pagasts, Alūksnes novads, LV-4359

Reģistrācijas datums
13.04.2000.

Darbības teritorija
Malienas pagasts, Alūksnes novads

Darbības virzieni
Izglītība

Kontakti
Ieva Baltā-Pilsētniece
Tālrunis: 64354315; 28674060
E-pasts: skola.maliena@aluksne.lv

Galvenās aktivitātes
Sekmēt mērķtiecīgas labdarības attīstību Malienas pagastā, lai risinātu vietējās sabiedrības problēmas. Veicināt Malienas pamatskolas darbības sistēmas pilnveidošanu. Atbalstīt procesus, kas paaugstina izglītības, vides, kultūras un vispārējās vietējās attīstības iniciatīvas līmeni un apstākļus.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biedrība Alūksnes novada izglītības attīstības centrs”

Rekvizīti
Reģistrācijas numurs: 40008210259
Adrese: Kanaviņu iela 4B, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Reģistrācijas datums
20.05.2013.

Darbības teritorija
Alūksnes novads

Darbības virzieni
Izglītība

Kontakti
Ņina Razmislova
Tālrunis: 28451455
E-pasts: aniac1@inbox.lv, ninar@inbox.lv

Galvenās aktivitātes
Pilsoniskas sabiedrības attīstība, organizējot izglītības, vides, integrācijas, labiekārtošanas u.c. veida pasākumus kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanai.