KULTŪRA / AMATNIECĪBA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biedrība ,,Vītolēni”

Rekvizīti
Reģistrācijas numurs: 40008256767
Adrese: ''Baznīckalns''', Gaujiena, Gaujienas pag., Apes nov., LV-4339

Dibināšanas datums
10.10.2016.

Darbības teritorija
Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads

Darbības virzieni
Izglītība, sports, māksla, kultūra

Ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss

Kontakti
Ineta Riepniece
Tālrunis: +371 29247772
E-pasts: riepniece@gmail.com
Mājas lapa: www.vitoleni.lv

Galvenās aktivitātes
Veicināt jaunradi un kultūrizglītību, sekmēt Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību, organizēt nometnes, kultūras un sporta
pasākumus.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biedrība “BORDER CUT”

Rekvizīti
Reģistrācijas numurs: 40008265647

Dibināšanas datums
20.06.2017

Darbības teritorija
Alūksnes novads, visa Latvija , kā arī vēlamies darboties starptautiski

Darbības virzieni
Izglītība, kultūra, māksla (īpaši dokumentālais kino), pilsoniskā līdzdalība

Kontakti
Diāna Lozko
E-pasts: bordercutngo@gmail.com
Mājas lapa: www.bordercut.org

Galvenās aktivitātes
Kinematogrāfijas nozares attīstīšana Latvijā, kā arī dokumentālā kino nozīmes popularizēšana sociālos, integrējošos, izglītojošos un reintegrējošos procesos sabiedrībā.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biedrība “Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātris "SLIEKSNIS"”

Rekvizīti
Reģistrācijas numurs: 40008037764
Juridiskā adrese: Tirgotāju iela 16a-1, Alūksne

Dibināšanas datums
10.1989.

Darbības teritorija
Alūksne, Alūksnes novads, citi Latvijas novadi un pilsētas

Darbības virzieni
Kultūra, māksla, izglītība

Kontakti
Daiga Bētere
Tālrunis: +371 29101657
E-pasts: daiga_teatris@inbox.lv

Galvenās aktivitātes
Biedrība dibināta 1998.gadā ar nosaukumu “Alūksnes Tautas teātris “Slieksnis””. 2006.gadā tai tika mainīts nosaukums uz “Ulda Sedlenieka Alūksnes tautas teātris “Slieksnis”” (saīsināti – ATT “Slieksnis”). Biedrība ir bezpeļņas organizācija, kurā nav algotu darbinieku. Tā ir viena no Alūksnes Nevalstisko Organizāciju centra dibinātājām. Biedrības mērķi ir: 1.Latviešu teātra mākslas, literatūras un kultūras tradīciju attīstīšana un popularizēšana. 2.Latviešu teātra labāko tradīciju saglabāšana, atspoguļojot tās ar dažādiem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem. 3.Bērnu, jaunatnes, vidējās un vecākās paaudzes estētiskā izglītošana. 4.Rīkot bezatlīdzības teātra, dzejas izrādes, uzvedumus, teatralizētus lasījumus un pasākumu vadīšanu sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu izglītības un kultūras celšanā. 5.Veidot teātra, dzejas izrādes, literāro darbu dramatizējumus un lasījumus, izstādes, kā arī veikt citu pasākumu organizēšanu un vadīšanu. Biedrība pastāvēšanas laikā ir parādījusi ap 170 viesizrādēm dažādās Latvijas pilsētās un laukos. Tā ir vadījusi dažādus citu organizāciju un iestāžu rīkotus pasākumus, sporta spēles, privātas ballītes un organizējusi apmācības kursus skatuves runā novada pedagogiem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biedrība “Ērmaņu muiža"

Rekvizīti
Reģistrācijas numurs: 40008162368
Adrese: Ērmaņu muiža, Malienas pagasts, Alūksnes novads, LV4359

Reģistrācijas datums
07.07.2010

Darbības teritorija
Malienas pagasts, Alūksnes novads

Darbības virzieni
Kultūra un māksla, vēsturiskā mantojuma saglabāšana

Kontakti
E-pasts: ermanumuiza@inbox.lv

Galvenās aktivitātes
Biedrība “Ērmaņu muiža” dibināta 2010. gadā ar mērķi atjaunot Ērmaņu muižas kungu māju tās vēsturiskajā izskatā un izveidot klasicisma kultūras centru. Muiža atrodas Latvijas Ziemeļaustrumos pie Igaunijas un Krievijas robežas Alūksnes novada Malienas pagastā. Ērmaņu muižas kungu māja ir viens no izcilākajiem 19. gs. koka arhitektūras pieminekļiem Latvijā. Paralēli muižas ēkas atjaunošanai biedrība regulāri organizē un viesus aicina uz dažādu stilu mūzikas un mākslas notikumiem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biedrība “Pierobežas raksti"

Rekvizīti
Reģistrācijas numurs: 40008221587
Adrese: Apes iela 4, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Reģistrācijas datums
06.03.2014.

Darbības teritorija
Alūksnes novads

Darbības virzieni
Kultūra un māksla, vēsturiskā mantojuma saglabāšana

Kontakti

Galvenie mērķi

Kultūras un izglītības veicināšana, saglabājot un attīstot nemateriālo kultūras mantojumu, nodrošinot amatiermākslas procesa nepārtrauktību un tautas deju kolektīvu attīstības popularizēšanu. Veicināt Dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšanu, pilnveidošanu, Latvijas skatuviskās dejas attīstību. Starptautisko kontaktu dibināšana, sadarbība nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biedrība “Attīstības horizonti"

Rekvizīti
Reģistrācijas numurs: 40008218498
Adrese: Brīvības iela 61, Balvi, Balvu novads, LV-4501

Reģistrācijas datums
16.12.2013.

Darbības teritorija
Alūksnes novads un Balvu novads

Darbības virzieni
Kultūra un māksla, vēsturiskā mantojuma saglabāšana

Kontakti
Tālrunis: +371 26433153

Galvenie mērķi
Kultūras un izglītības veicināšana, saglabājot un attīstot nemateriālo kultūras mantojumu, nodrošinot amatiermākslas procesa nepārtrauktību un tautas deju kolektīvu kustības popularizēšanu Alūksnes un Balvu novados. Seno latgaļu Atzeles zemes teritorijas iedzīvotāju sadzīves izzināšana, popularizēšana. Dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšana un pilnveidošana.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biedrība “Radošo Ideju Centrs"

Rekvizīti
Reģistrācijas numurs: 40008157263
Adrese: Stacijas iela 28, Ape, Apes novads, LV-4337

Reģistrācijas datums
13.04.2010.

Darbības teritorija
Apes novads

Darbības virzieni
Kultūra un māksla, izglītība, mājražošanas popularizēšana, pārrobežu sadarbība

Kontakti
Tālrunis: +371 29206995

Galvenie mērķi
Apzināt un apvienot radoši darbojošos cilvēkus Apes novadā un Igaunijas pierobežā. Aicināt vieslektorus un viesamatniekus no Latvijas un Igaunijas, lai dalītos zināšanās un prasmēs ar Apes radošajiem cilvēkiem, kā arī organizēt tradicionālo prasmju nometnes, kas palīdzēs saglabāt un attīstīt novada nemantisko kultūras mantojumu.
Virzīt un popularizēt Apes novada produktus Latvijas un arī Eiropas tirgos radot amatniekiem un mājražotājiem iespēju nopelnīt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biedrība “Ziemerpils"

Rekvizīti
Reģistrācijas numurs: 40008082683
Adrese: Ziemerpils, Ziemeri, Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332

Reģistrācijas datums
08.06.2004

Darbības teritorija
Ziemeri, Alūksnes novads

Darbības virzieni
Kultūra un māksla, izglītība

Galvenie mērķi
Kultūrvēsturisko pieminekļu atjaunošana, restaurācija un apkārtējās vides sakārtošana, kas ir biedrības galvenais mērķis. Projektu, interjera dizaina, rekonstrukcijas plānojuma un renovāciju darbu veikšana, arhitektūras un projektēšanas darbu organizēšana, sadarbošanās ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī ārvalstu organizācijām.