LABDARĪBA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nodibinājums “Alūksnes un Apes novada fonds”

Rekvizīti
Reģistrācijas numurs: 40008090271
Adrese: Dārza iela 8a, Alūksne, Alūksnes novads, LV- 4301
Banka: AS SEB Banka
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV96UNLA0050019750651

Dibināšanas datums
25.04.2005.

Darbības teritorija
Alūksnes un Apes novadi

Darbības virzieni
Labdarība, sociālā aizsardzība, brīvprātīgā darba veicināšana, kopienas un apkaimes
attīstība, filantropijas starpniecība

Kontakti
Dzintra Zvejniece
Tālrunis: +371 64322236; +371 28642250
E-pasts: aluksnesapesfonds@gmail.com
Mājas lapa: www.aanf.lv

Galvenās aktivitātes
Alūksnes un Apes novada fonda tas veicina mērķtiecīgu labdarības attīstību abu novadu teritorijā, atbalstot sabiedrības iniciatīvas un iesaistot visas iedzīvotāju grupas, lai risinātu kopienas problēmas. Kopš fonda dibināšanas tas kļuvis par patiesu vietējās kopienas fondu, kur ikkatrs var rast sev interesējošu ziedojumu mērķi (projektu konkurss, kultūra, atbalsts ģimenēm, jaunajiem talantiem, bērniem un jauniešiem ar veselības problēmām, sirmgalvjiem un dzīvniekiem) vai meklēt palīdzību. Organizēti
projektu konkursi, kuros Alūksnes un Apes novada iedzīvotāji īstenojuši neskaitāmas iniciatīva un atbalstītas daudzas vajadzības abu novadu bērnu un jauniešu izaugsmei.
Lai piesaistītu ziedojumus, fonds organizē savas īpašās labdarības balles un koncertus un loteriju un izsoli, Labdarības bumbu dzīšanu un iesaistās labdarības erudīcijas
spēlē "Prāta laboratorija". Fonda īpašie un ilggadējie sadarbības partneri un atbalstītāji ir Borisa un Ināras Teterevu fonds un fonds ''Ziedot.lv''.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biedrība Lauvu klubs „Alūksne”

Rekvizīti
Reģistrācijas numurs: 40008016033
Adrese: Pils iela 21, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Banka: AS SEB banka,
Kods: UNLALV2X
Konta numurs:
LV62UNLA0025004700914

Dibināšanas datums
13.09.1996.

Darbības teritorija
Alūksnes un Apes novadi

Darbības virzieni
Labdarība

Kontakti
Viktors Melecis
Tālrunis: 29276199
E-pasts: viktors.melecis@gmail.com

Modris Lazdekalns
Tālrunis: 29285514
E-pasts: modris2@icloud.com

Galvenās aktivitātes
Organizēt un ņemt dalību labdarības akcijās,  atbalstot izglītības, sporta, kultūras, veselības un sociālās ievirzes un kopienas atpūtas pasākumus. Klubs ir starptautiskās labdarības organizācijas Lions Clubs International dalībnieks.