DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biedrība „ Astes un Ūsas”

Rekvizīti
Reģistrācijas numurs: 40008179114
Adrese: Ošu iela 5, Alūksne, Alūksnes pilsēta, LV-4301

Dibināšanas datums
27.05.2011.

Darbības teritorija
Alūksne

Darbības virzieni
Dzīvnieku aizsardzība

Ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss

Kontakti
Tālrunis: +371 29477535
E-pasts: astesunusas@inbox.lv

Galvenās aktivitātes
“Astes un Ūsas” ir dzīvnieku māja Alūksnē, kurā dzīvo un jaunas mājas meklē kaķi
un suņi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alūksnes kinoloģiskā biedrība  "REMIS"

Rekvizīti
Reģistrācijas numurs: 40008066778
Juridiskā adrese:  Tirgotāju iela 5 - 23,  Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301

Reģistrācijas datums
15.04.2002.

Darbības teritorija
Alūksnes un Apes novadi

Darbības virzieni
Suņu apmācība

Kontakti
Agris Naglis
Tālrunis: +37126431179
E-pasts: biedribaremis@inbox.lv
Mājas lapa: https://biedribaremis.weebly.com/

Galvenās aktivitātes
Suņu apmacību organizēšana, mācību laukuma uzturēšana un pilnveide, dalība dažādos sporta un laadrība pasākumos, sacensībās.