ĪPAŠUMU APSAIMNIEKOŠANA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biedrība ,,Zeltiņu Namsaimnieks”

Rekvizīti
Reģistrācijas numurs: 40008191441
Adrese: "Tērces" 18, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345

Dibināšanas datums
15.03.2012.

Darbības teritorija
Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads

Darbības virzieni
Ēku apsaimniekošana

Kontakti
Inga Līdaka (29556060), Pēteris Čevers (28696926)
E-pasts: zeltinu.namsaimnieks@inbox.lv

Galvenās aktivitātes
Daudzdzīvokļu māju un tām pieguļošās zemes pārvaldīšana un apsaimniekošana.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biedrība "Cerība 12"

Rekvizīti
Reģistrācijas numurs: 40008138794
Adrese: Rīgas iela 12-1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Reģistrācijas datums
02.04.2009.

Darbības teritorija
Alūksne

Darbības virzieni
Ēku apsaimniekošana

Galvenās aktivitātes
Biedrības mērķis ir nodrošināt tās apsaimniekošanā nodotā dzīvojamā nama pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas , dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu un attīstīt ar cilvēka dzīves kvalitāti saistītas sfēras, tādējādi sekmējot ar apkārtējo vidi un sabiedrību saistītu problēmu risināšanu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biedrība "Laurencenes iela 4k-2"

Rekvizīti
Reģistrācijas numurs: 40008183730
Adrese: Laurencenes iela 4k-2, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Reģistrācijas datums
26.09.2011.

Darbības teritorija
Alūksne

Darbības virzieni
Ēku apsaimniekošana

Galvenās aktivitātes
Nodrošināt biedrības pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nodotās daudzdzīvokļu ēkas Alūksnē, Laurencenes ielā.