BIEDRI

Biedrība "Gaisiņš"

Biedrība "Kultūras un izglītības centrs "Stili""

Biedrība "Alūksnes Tautsaimnieku biedrība "ALTA""

Biedrība "Ulda Sedlenieka Tautas teātris "Slieksnis""

Biedrība "Alūksnes pilsētas riteņbraukšanas klubs "VELO""


Kā iespējams kļūt par biedrības biedru?

  • Par biedru var kļūt ikviena fiziska un juridiska persona.
  • Lai kļūtu par biedrības biedru, jāiesniedz pieteikums rakstiskā formātā. Un biedrības Valdei būs pienākums lūgumu izskatīt un atbildi paziņot 2 nedēļu laikā.
  • Vislabāk sazinieties ar mums, ja vēlaties kļūt par biedrības biedru.