Projekta "Alūksnes NVO atbasta centrs - atvērts sadarbībai"notikumi

Projekta laikā tika izveidota šī mājas lapa, izvidots Alūksnes novada Sabiedrības centra logo un reklāmas baneris, notika 2 apmācības NVO cilvēkiem, pieredzes apmaiņas brauciens "Vienā dienā apkārt NVO", forums "Sociālie pakalpojumi - realitāte un iespējas", 1 jaunā un 1 topošā organizācija piedalījās mentoringa programmā, tika sniegtas 162 konsultācjas par NVO aktuālām tēmām, notika 9 tikšanās ar jauniešiem Alūksnes un Apes novados, kā arī tika izveidota foto stāstu izstāde par 12 NVO iesaistītiem Alūksnes un Apes novada cilvēkiem.